מאמרים

כיצד להוריד את שיעור הריבית על הלוואות שונות - המשך למאמר

ההיסטוריה הכלכלית שלכם ועמידה על המיקח

שני גורמים נוספים שישפיעו על שיעור הריבית של ההלוואה שתיקחו הם ההיסטוריה הפיננסית שלכם וכמו כן היכולת שלכם לנהל משא ומתן. מי שברשותו הכנסה נאה ואין לו חובות או היסטוריה של הלוואות קודמות יוכל לקבל הלוואות בקלות יתרה ובתנאי ריבית מצוינים. מי שיש הפרש ניכר בין ההוצאות להכנסות שלו וכבר שקוע בחובות, יתקשה לקבל הלוואות ולרוב יוצעו לו ריביות גבוהות. בעלי חוב נחשבים בעיני הבנקים כסיכון כלכלי גבוה יותר ולכן יתבקשו להביא ערבים ויוצבו להם תנאים נוקשים יותר. כאן תבוא לידי ביטוי יכולת המשא ומתן שלכם. יש לזכור כי הבנקים מעונינים להעניק הלוואות בגלל שהם מרוויחים מהריבית. אל תקבלו את ההצעה הראשונה שמציע לכם הפקיד בבנק. לפעמים כאשר תאיימו לבחור במוסד בנקאי אחר לצורך לקיחת ההלוואה, תגלו ששיעור הריבית יורד פלאים ותנאי ההחזר משתפרים. חשוב לברר היטב את התנאים שמציעים בנקים ומוסדות חוץ בנקאיים שונים על מנת לערוך משא ומתן מלומד ואמיתי.

חזרה לחלק ראשון