מאמרים

כיצד להוריד את שיעור הריבית על הלוואות שונות

כיצד להוריד את שיעור הריבית על הלוואות שונות

המציאות הכלכלית בישראל והצעות רבות מטעם הבנקים, חברות כרטיסי האשראי וגופים אחרים, הופכים כיום לקיחת הלוואות לדבר שבשגרה. לעיתים נדמה כי מקומות שונים מנסים "למכור" לנו הלוואות והפקידים בבנק מזדרזים להציע לנו הצעות שונות ומשונות על מנת לכסות את המינוס. אבל חשוב מאוד להבין היטב את מכלול הגורמים שישפיעו על אופי החזרי ההלוואה שתיקחו על מנת להימנע ממצב שבו לא תוכלו לעמוד בהחזרי התשלום. במאמר זה נסקור מספר גורמים המשפיעים על שיעורי הריבית של הלוואות שונות.

לקיחת הלוואה בזמן הנכון

נכון שלא תמיד ניתן לשלוט במועד שבו צריך לקחת הלוואות, אבל כדאי מאוד לבדוק את מצב הריבית במשק לפני לקיחת הלוואה. בנק ישראל הוא זה הקובע את שיעור ריבית הפריים והוא הגורם המשפיע העיקרי על שיעורי הריבית. גם הלוואות חוץ בנקאיות מושפעות משיעורי הריבית שקובע בנק ישראל. לפיכך, צריך לבדוק היטב ולהמתין בסבלנות עד למועד שבו יוריד בנק ישראל את שיעור ריבית הפריים. ריבית פריים גבוהה מאוד עשויה להקשות עליכם לעמוד בהחזרים ולכן, במידת האפשר, כדאי להמתין לזמנים טובים יותר ולא לקחת הלוואות כאשר בנק ישראל מעלה את הריבית.

המשך מאמר