מאמרים

סוגי הלוואות - המשך למאמר

משמעות הדבר היא שקשה מאוד לחזות את התנאים המדויקים של הלוואות ארוכות טווח.

סוגי הלוואות והגורמים המשפיעים עליהן

כל סוג של הלוואה יהיה צמוד לגורמים אחרים ולכן חשוב ללמוד היטב את מצב המשק על מנת לבחור בסוג ההלוואה הנכון. סוג אחד של הלוואה הוא הלוואה בריבית קבועה הצמודה למדד המחירים לצרכן. הריבית בהלוואה כזאת תישאר קבועה אולם שינויים במדד ישפיעו בצורה ישירה על קרן ההלוואה. סוג נוסף הוא הלוואה לא צמודה. כאן תשתנה הריבית בהתאם לשינויים בריבית שקובע בנק ישראל. כפי שכבר צוין, ההלוואה הבטוחה ביותר היא הלוואה לא צמודה בריבית קבועה. בהלוואה כזאת הריבית וההחזרים החודשיים נשארים קבועים.

לסיכום, מכיוון שמצב המשק ישפיע בצורה ישירה על תנאי ההלוואה שלכם, לא רק בהווה אלא גם בעתיד, יש לחשוב לטווח הארוך ולנסות לקבל הלוואות בטוחות יותר כמו הלוואה לא צמודה בריבית קבועה. מי שאין ביכולתו לקחת הלוואה שכזאת יאלץ לנסות "לחזות את העתיד" ולקוות שלא תהיה עליה דרסטית במדד, בריבית או בגורמים אחרים אליהם צמודה ההלוואה שלקח.


חזרה לחלק ראשון