מאמרים

סוגי הלוואות

סוגי הלוואות

בואו נודה ונתוודה, בבואנו לקחת הלוואות רוב רובינו לא ממש מבינים את ההסברים של פקידי הבנק ורוב ההלוואות נלקחות ללא ידע אמיתי בנוגע לתנאי ההחזר ולסוג ההלוואה. דף בית של כל בנק ובנק שיפרט את כל סוגי ההלוואות והתנאים הנלווים להן יהיה שימושי מאוד עבור הצרכן. למרבה הצער, ברוב המקרים התנאים בדפי בית כאלו אינם מפורטים ובמידה שהם מפורטים הם כתובים בשפה שקשה מאוד למשתמש הממוצע להבין אותה. במאמר זה נסקור כמה סוגי הלוואות ונתאר את הגורמים המשפיעים עליהן בצורה פשוטה וממצה.

ריביות וגורמים אחרים המשפיעים על קרן ההלוואה

הריבית הטובה ביותר היא ריבית קבועה לא צמודה. ריבית זאת אינה משתנה לאורך כל תקופת ההחזר ללא קשר למצב השוק, למדד, לשינויי מטבע חוץ ויוצא באלו. מי מכם שהתמזל מזלו למצוא מוסד כלכלי שיאפשר לו לקיחת הלוואה בתנאים שכאלו צריך לקפוץ על המציאה. במציאות, הבנקים רוצים להבטיח שערך הכסף אותו הם הלוו לכם יישמר. על מנת להבטיח את ערך הכסף, קרן ההלוואה תוצמד לגורמים העשויים להשתנות כגון מדד המחירים לצרכן, גובה הריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל, שינויים במטבע חוץ וכדומה.

המשך מאמר